Ukázky některých provedených prací. - 25 (44)

o jeden zpět

Výroba plotu a jeho následná montáž.

Výroba plotu a jeho následná montáž.


www.remeslnik-na-hodinu.cz