Ukázky některých provedených prací. - 27 (44)

o jeden zpět

Po oboustranném obložení a zateplení garážových vrat.

Po oboustranném obložení a zateplení garážových vrat.


www.remeslnik-na-hodinu.cz